loadingimg

Načítání dat...
  • Registrovat

  • de
  • cz
ks Částka 0.00 CZK
Doprava

Bezplatné doručení je nabízeno v případě zboží označeného jako bezplatná dodávka.  Bezplatná doručení se netýká balíků, jejichž hmotnost překračuje 30 kg nebo nejdelší jejich strana překračuje 120 cm.

Výrobci
Ukaž produkty vybraného výrobce:
Ochrana osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem osobních údajů jste Vy.

Správcem osobních údajů je:

Emixa s.r.o., Čs. armády 184, 735 51 Bohumín

Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro Emixa a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.

Naše webové stránky používají soubory cookies, to jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, umožňují webu zaznamenat inoframce o vaší návštěvě, odlišovat uživatele a ukládat si konkrétní inforamce o vašem počítači a připojení k internetu (IP adresa), o tom z kterých stránek jste přišli na náš web, o datu a času kdy jste se připojili a o vašich pohybech a preferencích na našem webu. Vaše příští návštěva pak může být snazší. Používáním našich webových stránek souhlasíte s užíváním cookies.

Základní informace

Cílem EMIXY je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost EMIXA s.r.o., se sídlem Čs. Armády 184, 735 51 Bohumín, IČ: 05718601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 69017 (dále jen „EMIXA“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.koupelnyexpress.cz“ (dále také „e-shop“).  EMIXA, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy:
Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u EMIXY či nikoli.
Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u EMIXY či nikoli.
Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u EMIXY.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Zpracování osobních údajů uživatelů
EMIXA zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

Plnění kupní smlouvy
EMIXA zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu vyžaduje EMIXA v objednávkovém formuláři na e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům EMIXY, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností EMIXY
EMIXA zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na EMIXU vztahují. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, zpravidla státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů EMIXY povinnost osobní údaje předat.

Oprávněné zájmy EMIXY
V zájmu zachování komfortu zákazníků EMIXY zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem EMIXY. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, 

e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu.

Udělený souhlas
Na základě uděleného souhlasu zpracovává EMIXA následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo .

Cookies
EMIXA zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů EMIXY. Na základě tohoto důvodu zpracovává EMIXA cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

Práva uživatelů
Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 737 469 561 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese  info@koupelny-express.cz